Dobřichovice

Dobřichovice Firma Pareco prováděla rekonstrukci našeho RD v roce 2014. Zaujala nás již na počátku poctivým zpracováním své nabídky do výběrového řízení, kde uspěla oproti 7 dalším konkurentům. Samotné práce byly vždy provedeny v dohodnutém termínu, ceně i kvalitě. K úspěchu celé akce přispěla také dobrá komunikace mezi stavitelem Pareco (jmenovitě pan Belza), naším stavebně-technickým…