Odvoz odpadu – doprava

rozumíme Vašim potřebám

Vozový park nabízí možnost přepravy různých materiálů, zejména pak stavebního odpadu. Vlastními vozy tak společnost zajišťuje dopravu materiálu z výstavbové a demoliční činnosti a následnou likvidaci odpadu.

Službou pronájmu velkoobjemových kontejnerů tak společnost rozšiřuje svou nabídku klientům.

Společnost disponuje velkoobjemovými kontejnery v rozpětí objemů 3 až 12 m3.

Doprava sypkých materiálů
Odvoz suti a zeminy
Odvoz objemného odpadu
Odvoz biologického odpadu – větve, listí, tráva
Odvoz odpadu z rekonstrukcí bytových prostor
Vyklízení objektů a nakládání odpadů přímo v objektech zákazníka