Odvoz odpadu

Nabízíme velkoobjemové kontejnery v rozpětí objemů 3 – 12 m3 na:
  • odvoz odpadu a pronájem kontejnerů různých typu na odpad
  • Doprava sypkých materiálů pro stavbu či zahradu
  • Vyklízení objektů a nakládání odpadů přímo v objektech zákazníka

Pronajímáme Velkoobjemové kontejnery pro:

  • Odvoz objemného odpadu
  • Odvoz biologického odpadu – větve. listí, tráva
  • Odvoz odpadu z rekonstrukcí bytů
  • Odvoz suti a zeminy a mnoho dalšího